ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เพื่อการศึกษาต่อ

คุ้มครองคุณและครอบครัว 24 ชม. อุ่นใจตลอดระยะเวลาที่เดินทาง

เลือกประเภทการเดินทาง*

 

เดินทางออกจาก*

 

ระบุชื่อประเทศปลายทาง*

 


วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย และ วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย (24.00 น.)*

จำนวนวันการเดินทาง: 0 วัน

 


จำนวนผู้เดินทาง*

 


รหัสโปรโมชั่น

 


brush
logo_msig

บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ประกันภัยการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา


กรณีเกิดเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์

02 007 9000

ช่องทางการติดตาม


ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ©2024 MSIG ประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัว
เงื่อนไขและข้อกำหนด
Cookies Policy